Política de privacitat

• El Portal del Procés Comunitari de Tortosa (en endavant El Portal) posa en coneixement dels usuaris de la pàgina www.procescomunitaridetortosa.cat (en endavant la Pàgina) la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals.

• Per a això s’adopten les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal contingudes en aquests i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa dels dades i els riscos als quals estan exposats. El Portal posa en coneixement dels usuaris de la Pàgina que les seves dades de caràcter personal només podran obtenir-se per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’hagin obtingut, principalment donar resposta a les sol·licituds i tràmits de la ciutadania, recollir els suggeriments i reclamacions a través de les bústies posades a la seva disposició, i informar dels serveis i novetats que puguin ser del seu interès. Seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a aquesta finalitat, o quan ho sol·liciti el titular en l’exercici del seu dret de cancel·lació.