Què és el procès comunitari?

El  procés comunitari  de Tortosa és un camí que caminem junts i juntes veïnes, treballadors, institucions, per enfortir els lligams comunitaris, la cohesió social i fomentar la convivència com el sentir identitari que ens dóna un marc comú.

És un procés que persegueix tot un seguit de transformacions i millores d’un territori a partir d’una visió compartida. Es tracta d’una iniciativa orientada a millorar la qualitat de vida de les persones que habiten una comunitat. En aquest procés participen tots els protagonistes que en formen part (entitats, institucions, recursos tècnics, ciutadans i ciutadanes i les seves associacions).

El treball conjunt i transversal, la generació i potenciació de les sinèrgies, la coordinació de les actuacions, així com la participació, la coresponsabilitat, la sostenibilitat i la prevenció, es troben en els fonaments dels processos comunitaris. D’aquesta manera, entre tots i totes s’intenta millorar la comunitat a tots els nivells, així com el sentiment de pertinença a ella.

Un procés comunitari és pensar, reflexionar, avançar, avaluar, tornar a fer conjuntament, cadascú des del seu paper, petit, mitjà o gran; és indiferent. Tot hi suma i tot és igual d’important i tothom formem part d’aquest TOT.

 

equip comunitari

Cada un dels protagonistes de la comunitat, s’organitza en espais de relació. Així doncs, hi ha un Espai de Relació Institucional, un Espai Tècnic de Relació de la ciutat i altres de sectorials segons els àmbits d’actuació (SòcioEducatiu, Espai Públic, Salut Comunitària, Habitatge i Treball i ocupació); i un Espai de Relació Ciutadà que s’anomena Xarxa per la Convivència a Tortosa. Per a que el procés continuï existint, cal que cadascun dels protagonistes tingui un paper. No n’hi pot faltar cap!

Alhora, per a que el procés pugui avançar, cal que un equip de persones hi dediqui temps. L’Equip comunitari és un equip professional inespecífic que s’encarrega de la visió estratègica i global del procés comunitari, garanteix la coordinació i interconnexió entre els diversos espais de relació i treball conjunt.