Promoure la implicació de les nostres institucions

1er Espai de Relació Institucional, 2014 – Compromís Municipal per la Convivència

Descarregar

1er-espai-de-relació-institucional

2on Espai de Relació Institucional, 2015 – Acord de Col·laboració

Descarregar

Descarregar Annexos

3er Espai de Relació Institucional, 2016, Compromesos en la Sostenibilitat del Procés

Descarregar

INSTITUCIONS-ERI, 15 feb 2016