Vetllar per la millora continua i la innovació social

Monografia Comunitària

La Monografia Comunitària és una foto sobre l’estat de la convivència a Tortosa. Per una banda , s’hi va recopilar la informació objectiva sobre la ciutat, els seus recursos i serveis i per altra banda, s’hi van descriure les conclusions després de preguntar a més de 500 persones (institucions, recursos tècnics i ciutadania) com veien la convivència a la ciutat. La Monografia és doncs un producte de la ciutat i per a la ciutat.

PORTADA-monografia

Programació Comunitària

La Programació Comunitària és la síntesi que diagnostica quins són els grans temes que prioritzem treballar per tal de millorar la convivència a la ciutat. Altrament dit, ens marca el pas de la coexistènica a la convivència a través dels treball conjunt en 5 grans àmbits temàtics.

programacio

Avaluació Comunitària

L’Avaluació Comunitària es tracta de valorar què s’ha fet i s’està fent en el procés comunitari per tal de poder prendre decisions per a millorar-lo. Cal que hi participin els diferents protagonistes implicats (institucions, recursos tècnics i ciutadania) . A part de la millora i la innovació de les accions, l’avaluació permet també millorar el treball conjunt, detectar punts febles i punts forts que ens ajudaran a continuar caminant en el procés comunitari.

Veure primeres consideracions…