Fins al moment, algunes de les coses que han valorat els tres protagonistes són:

  • Consolidació del treball conjunt entre els tres protagonistes.
  • Assoliment d’un alt grau de confiança en alguns dels espais de relació del procés comunitari.
  • La participació dels tres protagonistes en les diferents accions que s’impulsen des del procés comunitari ha generat identitat col·lectiva

  • Participació de la ciutadania en el procés comunitari.
  • Creixement ràpid del procés (de 0 a 100 en 6 anys).
  • El volum de tasques que deriven del procés comunitari és elevat i va creixent

  • Dificultat per garantir que la informació sigui compartida en cada moment pels tres protagonistes.
  • Alguns dels espais de relació del procés estan en el moment inicial de treball conjunt i relacions de confiança.
  • Continuar treballant per la sostenibilitat econòmica del procés comunitari garantint un equip inespecífic (Equip Comunitari) i poder dur a terme les accions que se’n deriven.