Ciutadania

diptic-xarxa-2015L’espai de relació ciutadà de referència del procés comunitari és la Xarxa per la convivència a Tortosa, que actua com a espai d’espais ciutadà i com a motor de la participació comunitària.

La Xarxa per la Convivència és un espai en construcció, obert a tots els veïns i veïnes, associacions i entitats, professionals i institucions. Amb la veu i la col·laboració de tothom es podrà empènyer un procés comunitari, amb la voluntat de cercar conjuntament camins que contribueixen a una millor convivència en la diversitat a la ciutat.

La xarxa ha estat formada amb les aportacions d’una quarantena de persones d’origen, trajectòries i experiències diverses compromeses amb la ciutat de Tortosa, que treballem de manera regular des del mes de març de 2010.

En el nostre treball, analitzem, dialoguem i consensuem diferents visions sobre les dificultats i oportunitats de la vida en comú a la ciutat, tot partint de la realitat existent als barris, les escoles i els centres de salut.

Per tant, les accions que puguem posar en marxa, amb el compromís del major nombre possible de persones, han de ser una oportunitat de coneixement mutu, d’aprenentatge conjunt i de superació d’actuacions aïllades per a esdevenir motor de canvi.

Confiem que la vinculació entre recursos, serveis, projectes i activitats participats per tota la comunitat, ens enfortirà i ens ajudarà a fer una Tortosa més cohesionada i igualtària.

Trobades

2010

2011

2012

2013

 

2014

2015

2016