Institucions

S’organitzen en un Espai de Relació Institucional i tenen el paper de garantir que el procés continuï al llarg del temps.