Recursos tècnics

Els recursos tècnics s’organitzen en un Espai Tècnic de Relació de la Ciutat de Tortosa. Aquest espai vol aglutinar tots els tècnics públics i privats, dels diferents àmbits temàtics, ja siguin econòmics, laborals o educatius, per tal d’establir sinèrgies, compartir una mirada conjunta i definir accions de treball.

L’organització sectorial dels diferents espais tècnics és fruit d’escoltar a més de 500 persones de la ciutat. D’aquí va sorgir la Monografia Comunitària, que ens diu quins són els grans àmbits a treballar per la millora de la convivència i la cohesió social. Aquests àmbits són el SòcioEducatiu, l’Espai Públic, la Salut Comunitària, l’Habitatge i el Treball i l’Ocupació.

 

ETR